06/01/2018 12 phút để đọc

Có thể bạn chưa biết: Biệt danh của 18 thành phố lớn trên thế giới

Chuyên mục : Điểm đến

Biệt danh của thành phố New York là quả táo lớn, Philadelphia là t...