12/04/2018 5 phút để đọc

Songkran – lễ hội té nước cầu may mắn của người Thái Lan

Chuyên mục : Tin tức

Ngày 13/4 hàng năm là thời điểm diễn ra lễ hội té nước Songkr...