Bài viết gắn thẻ: "Tây bắc"

Tháng 9 lên rẻo cao Mù Cang Chải, ngắm lúa chín trên khắp bản làng

22/08/2018 4 phút để đọc

Tháng 9 lên rẻo cao Mù Cang Chải, ngắm lúa chín trên khắp bản làng

Chuyên mục : Điểm đến

Bước sang tháng 9, rẻo cao Mù Cang Chải lại được nhuộm một m...

Tháng 9 chớm thu, Hà Giang đẹp mơ màng như một bức tranh

08/08/2018 4 phút để đọc

Tháng 9 chớm thu, Hà Giang đẹp mơ màng như một bức tranh

Chuyên mục : Điểm đến

Tháng 9 thu về cũng là thời điểm khắp các bản làng Hà Giang sư...